Oficjalna strona 1 Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie

Akcje Szkoły Promującej Zdrowie

Napisano: 16 Październik, 2014 - 18:26 przez Administrator

Promocja zdrowia w I Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie, od dawna jest jednym z priorytetowych zadań w jej działaniach. W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do sieci szkół promujących zdrowie i w związku z tym został powołany Szkolny Zespół do spraw Promocji Zdrowia, do którego należą: koordynator - pani Justyna Pankiewicz; pan dyrektor - Robert Szura; pedagog szkolny - pani Grażyna Rajchel; wychowawcy poszczególnych klas oraz liderzy zespołów klasowych od I do III.
W dniu 2 września 2013roku Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 17/2013 I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie przystąpiło do sieci Szkół Promujących Zdrowie w oparciu o art. 41 ustawy ustęp 1 punkt 3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dziennik Ustaw 56 § 506).
Realizujemy szereg przedsięwzięć propagujących zdrowy styl życia oraz podnoszących wiedzę i świadomość uczniów w tym zakresie.
W realizacji zadań pomagają nam standardy Szkoły Promującej Zdrowie.
- pomagamy zrozumieć i zaakceptować zasady promowania zdrowia
- nasze działania są przemyślane, wdrażane systematycznie w życie i oparte na partnerstwie, współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
- prowadzimy edukacje zdrowotna uczniów, rodziców, pracowników szkoły zwracając uwagę na skuteczność działań.

Działania w roku szkolnym 2013/2014:
• współpraca z instytucjami
Pierwszym działaniem było podjęcie współpracy z różnymi instytucjami na terenie naszego powiatu: z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Łańcucie, Centrum Medycznym, Medyczną Szkołą Policealną.

• zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień
We wrześniu 2013r. we wszystkich klasach II naszej szkoły zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu profilaktyki przez terapeutę z CST SELF pana Tomasz Kobylańskiego. Spotkania miały miejsce w ramach godziny wychowawczej.
• promujemy zdrowe odżywianie – Dzień Sałatkowy w I LO
Dnia 7 października 2013r. Został zorganizowany Dzień Sałatkowy. Podczas dużej przerwy na holu szkolnym pojawił się zestaw sześciu różnorodnych surówek warzywnych czy sałatek owocowych. Przy każdej sałatce była szczegółowa ulotka na temat składników i ich wartości odżywczych. Sałatki można było nabyć za przystępną cenę i cieszyły się one wielkim uznaniem zarówno uczniów jak i profesorów. Dzień sałatkowy poprzedziła akcja reklamowa – w różnych miejscach naszego szkolnego gmachu pojawiały się plakaty reklamowe, między innymi: „Jedz sałatki a będziesz piękny i gładki”. Za przygotowanie Dnia Sałatkowego odpowiedzialna była klasa II A.
• promujemy zdrowe odżywianie – Dzień Jabłka w I LO
Dnia 28 października 3013r. Klasa I A wraz z wychowawcą panią Barbarą Lew przygotowała na szkolnym holu specjalne stoisko z produktami z jabłkiem w roli głównej: szarlotki, mufiny jabłkowe, babeczki jabłkowe, sok jabłkowy. Równocześnie tego dnia podczas godziny wychowawczej i lekcji wychowania fizycznego zostało przygotowane specjalne stanowisko na boisku szkolnym, gdzie każdy uczeń czy profesor mógł strzelać z profesjonalnego łuku do jabłkowej piramidy. Uczniowie próbowali swoich sił pod czujnym okiem prof. Wojciecha Rybaka. Wydarzenie poprzedziła akcja plakatowa mająca na celu propagowanie zdrowego stylu życia.
Tego dnia były sprzedawane pyszne, ekologiczne jabłka. Cena ich była symboliczna a zatem każdy mógł zadbać o swoje zdrowie.
• aktywność fizyczna - turniej tenisa stołowego
W październiku 2013r. nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili wśród uczniów naszej szkoły międzyklasowy Turniej Tenisa Stołowego. Aktywnością fizyczną wykazali się reprezentant klasy I A Bartosz Nycz, natomiast wśród dziewcząt była to Justyna Pawlik z klasy III D.
• poznajemy skutki używania substancji psychoaktywnych
Dnia 5 listopada Rada Pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniu „Substancje psychoaktywne i ich wpływ na zdrowie człowieka. Szkolenie przeprowadziła przedstawicielka Stowarzyszenia „KARAN” pani Beata Nowicka. Grono Pedagogiczne miało okazję zaznajomić się z zachowaniami jakie powinny wyczulić nas na stosowanie przez uczniów substancji psychoaktywnych.
• 21 listopada Światowym Dniem Rzucania Palenia
Dnia 21 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Klasa I b przygotowała na holu głównym gazetkę na temat szkodliwości palenia, skutków dla zdrowia. Uczennice opracowały plakaty z wymownymi hasłami i rysunkami. Uczniowie otrzymywali także ulotki o szkodliwości palenia, które mogli pokazać w swoich domach rodzinnych, wśród znajomych by propagować zdrowy styl życia – wolny od nałogu tytoniowego.
• aktywność fizyczna - Turniej piłki siatkowej
W listopadzie zorganizowany został turniej piłki siatkowej w tak zwanych drużynach mieszanych. Dyscyplina ta cieszy się w naszej szkole szczególnym zainteresowaniem, dlatego też zgłosiło się wielu uczestników.

• Dzień Patrona – „Pieprzno i szafranno moja mościa panno”-
Dzień Patrona w roku szkolnym 2013/2014 był związany ze światem kulinariów bohaterów dzieł Henryka Sienkiewicza. Organizatorki Dnia Patrona ogłosiły dwa konkursy: dla uczniów gimnazjum: Zdrowo czy pysznie? - „Co jadali bohaterowie dzieł Henryka Sienkiewicza? Dla uczniów liceum – przygotowujemy zdrowe kanapeczki. Podczas uroczystości mogliśmy poznać świat kulinarny bohaterów dzieł Sienkiewicza i zaznajomić się z różnorodnymi XIX- wiecznymi upodobaniami. Jury podczas konkursu dla naszych licealistów zwracało uwagę nie tylko na smak i wygląd kanapeczek ale przede wszystkim na ich walory odżywcze i kompozycje smakowe. Uroczystość uświetniło gotowanie na oczach Sienkiewiczaków przez znanego Bartosza Boratyna z klasy IIID.
• udział uczniów w konkursie literackim na temat zdrowia
Udział uczniów I LO w konkursach organizowanych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łańcucie – „Daj sobie szansę na życie bez HIV”! Dwie uczennice naszej szkoły zdobyły wyróżnienie i nagrody książkowe.

• udział uczniów w konkursie kulinarnym – „Pomysł na – Zdrowe Drugie Śniadanie każdego dnia”
Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów klas I i II naszej szkoły. Z klasy mogła wziąć udział w konkursie dowolna ilość uczniów. Z każdej klasy minimum 5 zgłoszeń. Uczeń miał za zadanie przygotować przepis na drugie szkolne śniadanie uwzględniające szczegółowo opisane składniki, mając na uwadze zdrowe odżywianie. Składniki przepisu miały być starannie przemyślane tak by spożycie tego rodzaju drugiego śniadania było możliwe w warunkach szkolnych. Mile widziane uzasadnienie doboru składników, ich wartość odżywcza, zawartość witamin itp. Do przepisu miało być dołączone zdjęcie przygotowanego w ten sposób drugiego śniadania. Ze względu na małą ilość zgłoszeń w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie będą mogli publikować swoje propozycje przepisów na stronie szkoły w zakładce Szkoła Promująca Zdrowie - Inspiracje Kulinarne Sienkiewiczaków.
• Turniej szachowy i turniej halowy piłki nożnej
W okresie ferii nasza młodzież miała okazję aktywnie wypoczywać. Była to aktywność zarówno umysłowa – turniej szachowy, jak i fizyczna – turniej piłki nożnej na hali. Uczestniczyło w tych rozgrywkach wielu reprezentantów z poszczególnych klas.
• Zajęcia profilaktyczne - „Wybierz życie”
W marcu 2014 roku we wszystkich klasach I został przeprowadzony cykl lekcji na temat profilaktyki szyjki macicy. Uczennice obejrzały prezentację multimedialną oraz przeprowadzona została pogadanka pod kierunkiem pedagoga szkolnego, pani Grażyny Rajchel.
• promocja zdrowia – lekcje wychowawcze z cyklu „Chemia w kuchni”
W marcu pracownik WsiZ- u w Rzeszowie pani Urszula Blinduga przeprowadziła lekcje wychowawczą w wybranych klasach I i II na temat – Chemia w kuchni. Szkodliwe konserwanty w żywności. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, pracowali w grupach i wypełniali odpowiednio przygotowane karty pracy.

• Akcja Szkolnego Kluby Honorowych Dawców Krwi

W środę 2 kwietnia odbyła się akcja Klubu Honorowych Dawców Krwi. Spotkała się ona z wielkim entuzjazmem ze strony naszych uczniów. Wiele osób chciało zaangażować się w to szlachetne przedsięwzięcie i złożyć dar ze swojej krwi. Ankiety wypełniły 42 osoby, głównie uczniowie klas trzecich. 20 osób oddało krew - w tym nasz dyrektor Robert Szura i starosta łańcucki Adam Krzysztoń. Nad całą akcją czuwał prof. Wojciech Rybak. Łącznie nasi uczniowie oddali 9 tys. ml krwi.

• Udział zespołu ratowników przedmedycznych w Etapie Wojewódzkim XXII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK
Zespół ratowników przedmedycznych Naszej szkoły wziął udział w Etapie Wojewódzkim XXII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, który odbył się w dniu 26 maja w Rzeszowie. Nasi paramedycy trenujący pod czujnym okiem prof. Wojciech Rybaka, zajęli bardzo wysokie - 4 miejsce, tracąc do podium zaledwie 3 niewielkie punkciki.
W trakcie zawodów młodzież została oceniona z wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy po rozwiązaniu testu medycznego udzielali praktycznej pomocy poszkodowanym w ogniskach urazowych, gdzie m.in. pomagali w amputacji dłoni, przywracaniu oddechu i krążenia, poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym (złamanie kończyny dolnej, uraz głowy), poszkodowanym podczas napadu z bronią (rany postrzałowe klatki piersiowej i brzucha). Na każdym stanowisku wykonanie zadań podlegało surowej ocenie. Sędziowie zwracali szczególną uwagę na samoochronę ratowników, ratowanie życia, alarmowanie zintegrowanego systemu ratowniczego, udzielanie pierwszej pomocy oraz kierowanie zespołem ratowników i praca zespołowa.
• Udział uczniów w etapie rejonowym XXXVII Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak Żołnierze”
Nasi uczniowie pod kierunkiem prof. Wojciecha Rybaka, bardzo dobrze poradzili sobie w etapie rejonowym XXXVII Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak Żołnierze” zajmując trzecie miejsce w kategorii dziewcząt i szóste w kategorii chłopców. Zawody rozegrane zostały pod patronatem Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz przy współudziale Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie w dn. 16.05. w Zespole Szkół w Kamieniu.
• Światowy Dzień Zdrowia – 7 kwietnia 2014r.
Tego dnia klasa dyżurna przeprowadziła akcję o różnorakim charakterze. Przez szkolny radiowęzeł uczniowie wraz z pedagogami wysłuchali krótkiej pogadanki na temat zdrowia. Na holu szkolnym pojawiła się gazetka tematyczna, rozdawane były także ulotki na temat promocji zdrowia. Największym zainteresowaniem cieszyło się stoisko ze zdrową żywnością, przygotowane przez uczniów. Nabyć można było pyszne owocowe szaszłyki, naturalne soki, galaretki z owocami podawane w połówkach pomarańczy.
• ARS czyli jak dbać o miłość - cykl lekcji o wpływie uzależnień na macierzyństwo
Na przełomie maja/czerwca 2014r. Pedagog szkolny przeprowadził cykl 6 lekcji wychowawczych w klasie I C na temat wpływu uzależnień na macierzyństwo. Poniższe tematy były realizowane w dwugodzinnych blokach:
1. Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości:
2. Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość.
3. Substancje psychoaktywne a zdrowie potomstwa.
• Dni sportu w I LO
W ostatnim tygodniu czerwca 2014 r. młodzież z klas I uczestniczyła w różnorodnych dyscyplinach sportowych. Były to między innymi : piłka nożna – mecz nauczyciele/uczniowie; mecz siatkówki, mecz koszykówki. W rozwijaniu tężyzny fizycznej uczestniczyli tylko uczniowie klas I bowiem klasy II pisały w tym czasie próbny egzamin dojrzałości z trzech przedmiotów.

( Kategorie: )

Zobacz koniecznie


I LO Biuletyn Informacji Publicznej

Gesamtschule Reichshof


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza
Banner Lion Film - Się nie boi

TV ŁAŃCUT

PROMAR

PNWM

Użytkownicy online

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 4 gości.

Subskrybuj

Subskrybuj zawartość