Oficjalna strona 1 Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie

I LICEUM W ŁAŃCUCIE JAKO SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Napisano: 29 Maj, 2014 - 10:53 przez Administrator

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do sieci Szkół Promujących Zdrowie realizujemy szereg akcji mających propagować zdrowy tryb życia. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie ma ponad 100-letnią tradycję i wspaniałe wyniki w zakresie dydaktycznym jednakże nie możemy zapominać o aspektach wychowawczych. Kolejne pokolenia Sienkiewiczaków wyposażamy w wiedzę a przecież ich zdrowie to czynnik warunkujący wysokie wyniki w nauce. Realizując plan pracy Szkoły Promującej Zdrowie ogłaszamy dwa konkursy dla uczniów.
SZKOLNY KONKURS POD HASŁEM - „Pomysł na - zdrowe drugie śniadanie każdego dnia”
Cele konkursu:
- propagowanie wśród uczniów postaw prozdrowotnych
- rozwijanie zainteresowań związanych ze zdrowym żywieniem
- kształtowanie właściwych nawyków
-poszerzanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania
Zasady uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I i II naszej szkoły. Z klasy może wziąć udział w konkursie dowolna ilość uczniów. Z każdej klasy minimum 5 zgłoszeń. Uczeń ma za zadanie przygotować przepis na drugie szkolne śniadanie uwzględniające szczegółowo opisane składniki, mając na uwadze zdrowe odżywianie. Składniki przepisu powinny być starannie przemyślane, tak by spożycie tego rodzaju drugiego śniadania było możliwe w warunkach szkolnych. Mile widziane uzasadnienie doboru składników, ich wartość odżywcza, zawartość witamin itp. Do przepisu powinny być dołączone zdjęcia przygotowanego w ten sposób drugiego śniadania.
Termin zgłaszania do konkursu:
Prace można składać do 16 czerwca 2014r. do szkolnej biblioteki, pani pedagog lub pani Justyny Pankiewicz. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. /Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela
p. Justyna Pankiewicz/
II. KONKURS NA LOGO SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
Cele konkursu:
- kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne
- rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów
- kształtowanie wśród uczniów postaw współodpowiedzialności i identyfikacji ze szkołą jako placówką promującą zdrowie
Zasady uczestnictwa:
Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły pragnących stworzyć logo I LO w Łańcucie jako Szkoły Promującej Zdrowie. Logo należy przygotować w formie grafiki komputerowej lub rysunku.
Logo w formie grafiki komputerowej w postaci wektorowej zapisane w jednym z formatów *.cdr, *.ai, *.svg przy użyciu programów Corel Draw, Adobe Illustrator, Inscape. Dopuszczalna jest także forma wykonania w postaci mapy bitowej (bitmapy) o boku 35 cm przy 300 dpi (RGB). Plik zapisany w formacie jpg. (niski współczynnik kompresji).
Pracę w formie elektronicznej należy przesłać na maila justyna.pankiewicz@gmail.com
z dopiskiem - Konkurs na logo lub przynieść na płycie CD.
Rysunki mają być na kartkach formatu A4 wykonane dowolną techniką.

Termin zgłaszania do konkursu:
Rysunki należy przekazać do p. Justyny Pankiewicz lub pani pedagog do
16 czerwca 2014r. Prace mają zawierać informację o autorze: imię i nazwisko ucznia, klasę.

( Kategorie: )

Zobacz koniecznie


I LO Biuletyn Informacji Publicznej

Gesamtschule Reichshof


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza
Banner Lion Film - Się nie boi

TV ŁAŃCUT

PROMAR

PNWM

Użytkownicy online

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 3 gości.

Subskrybuj

Subskrybuj zawartość