Oficjalna strona 1 Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie

SOCRATES - Wymiana uczniów I Liceum im.Henryka Sienkiewicza w Łańcucie z zagranicą

Napisano: 11 Luty, 2007 - 14:44 przez choco

SOCRATES jest programem powołanym przez Wspólnotę Europejską. Wspiera międzynarodową współpracę szkół, uczelni oraz innych ośrodków związanych z edukacją. Program ten został ustanowiony w 1995 roku początkowo na pięć lat (1995 - 1999) a następnie przedłużony jako SOCRATES II na lat siedem (2000 - 2006). Polska bierze w nim udział od 1998 roku.

Nasze Liceum było jedną z pierwszych szkół w Polsce, które zaangażowały się w pracę w projekcie SOCRATES.

Program SOCRATES realizuje następujące cele:

 • podnosi jakość kształcenia i nauczania;
 • wzmacnia wymiar europejski na wszystkich szczeblach edukacji, promuje równość szans kobiet i mężczyzn;
 • podnosi poziom znajomości języków Unii Europejskiej;
 • promuje współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji i wymianę kadry edukacyjnej, uczniów i studentów.

W programie SOCRATES uczestniczą następujące kraje:

 • Państwa Członkowskie Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy i Wielka Brytania;
 • Kraje EFTA/EOG : Islandia, Litenstein, Norwegia;
 • Kraje stowarzyszone z Unią Europejską : Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry;
 • Malta (Turcja, oczekuje na przyjęcie do programu, Cypr jest w trakcie renegocjacji udziału).

EDUKACJA SZKOLNA - PROGRAM COMENIUS

Program COMENIUS przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez:

 • wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymianę między szkołami i placówkami kształcenia/doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • opracowanie innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych;
 • promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami;
 • opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdziałania marginalizacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej, promowanie równości szans kobiet i mężczyzn i integracji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne;
 • promowanie zastosowań technologii informatyczno - komunikacyjnych w edukacji szkolnej i szkolenie kadry edukacyjnej;
 • promowanie nauki języków obcych;
 • promowanie świadomości interkulturowej i przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii;
 • podnoszenie poziomu kształcenia dzieci pracowników migrujących, osób zmieniających miejsce pobytu ze względu na wykonywany zawód oraz Romów.

Program COMENIUS skierowany jest do:

 • uczniów, studentów i osób uczestniczących w różnych formach kształcenia;
 • kadry edukacyjnej;
 • wszystkich rodzajów placówek edukacyjnych publicznych i niepublicznych;
 • osób i instytucji zarządzających systemem edukacji na szczeblu lokalnym , regionalnym i centralnym.

( Kategorie: )

Zobacz koniecznie


I LO Biuletyn Informacji Publicznej

Gesamtschule Reichshof


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza
Banner Lion Film - Się nie boi

TV ŁAŃCUT

PROMAR

PNWM

Użytkownicy online

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 14 gości.

Subskrybuj

Subskrybuj zawartość