Oficjalna strona 1 Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie

Projekty

Lekcja literatury z ekonomią wcale nie w tle….. Finanse Wokulskiego.

Napisano: 9 Maj, 2021 - 20:43 przez Administrator

Cele :

- umieć analizować i łączyć treści programowe z różnych przedmiotów nauczania,
interdyscyplinarność edukacji
- doskonalić umiejętność pracy w grupie
- ćwiczyć umiejętność wyszukiwania informacji w różnych źródłach, wstęp do metodologii pracy z tekstem naukowym
- doskonalić umiejętność korzystania z narzędzi TIK

Pojęcia kluczowe :

człowiek przedsiębiorczy, zysk, różne formy oszczędzania, sposoby na pomnażanie oszczędności – lokaty i moc procentu składanego, inflacja, podstawy inwestowania, stopa zwrotu i procent składany, oszczędzanie a inwestowanie, przedsiębiorstwo rodzinne, spółka, weksel

Materiały pomocnicze:

Lalka, czyli polski pozytywizm- piosenka Jacka Kaczmarskiego
Lalka, serial w reżyserii R. Bera

Oczekiwane rezultaty zajęć:
znalezienie odpowiedzi na pytania:

Czy Bolesław Prus znał się na ekonomii?
Czy Wokulski byłby dobrym prezesem banku narodowego albo ministrem finansów?
Czego mógłby nauczyć się od Wokulskiego współczesny dobry przedsiębiorca?

Przebieg zajęć:

Tydzień przed lekcjami podział na grupy cztero; pięcioosobowe i przydział zadań, m. in.

1. Jaką działalność gospodarczą prowadził Wokulski?
Jakie inicjatywy podejmował?
Skąd czerpał kapitał?
W jaki sposób nim zarządzał?
Jakie efekty osiągnął?

2. Czy uwzględniał zasady racjonalnego gospodarowania? (Co produkować? Ile? Jakimi metodami? Dla kogo?)

3. Jako specjaliści od ekonomii i zarządzania oceńcie, czy działania Wokulskiego były właściwe i czy znajdują odzwierciedlenie w dzisiejszej gospodarce rynkowej.

4. Praca z tekstem popularnonaukowym i naukowym prof. prof. Józefa Bachórza, Kazimierza Maciąga i Kazimierza Surowca, wyszukiwanie informacji dotyczących tematu finansów w „Lalce”

5. Wybór fragmentów filmu – ekranizacji powieści B. Prusa, korespondujących i ilustrujących tok rozważań lekcyjnych

6. Aby przybliżyć się nieco do rozwikłania tego problemu, przypomnienie
podstawowych faktów z ekonomicznej kariery Stanisława Wokulskiego:
- Syberii wraca on z kwotą sześciuset rubli
- suma ta wystarczyła mu na półroczne życie w Warszawie; nie tyle na zaspokojenie potrzeb biologicznych, ile – jak to wspomina Ignacy Rzecki – na zakup książek
-wyjeżdżając na wojnę bułgarską, dziedzic majątku Minclów zabiera całą gotówkę, którą mógł wówczas dysponować, w kwocie trzydziestu tysięcy rubli. Po ośmiu miesiącach sumę
tę pomnożył niemal dziesięciokrotnie („dwieście pięćdziesiąt tysięcy rubli, z tego dużą część w złocie [...]. A ponieważ kazałem zakupić banknoty, które po zawarciu pokoju sprzedam, więc będę miał przeszło trzysta tysięcy rubli”;
(I 73)

Na początku roku 1878 taki jest stan posiadania Wokulskiego, jeśli chodzi o pieniądze w gotówce. Kolejnym znaczącym dochodem jest suma pięćdziesięciu tysięcy rubli uzyskana w Paryżu podczas wspólnej z Suzinem wyprawy w celu zakupu statków dla Rosji. Po kilkunastu miesiącach jego kapitał w gotówce stabilizuje się w kwocie ponad pół miliona rubli (a środki dodatkowe, na które może liczyć to „u moskiewskich fabrykantów kredyt do wysokości trzech, nawet czterech milionów rubli”;
(I 221). Nieco większa kwota pojawia się pod koniec powieści, w testamencie Wokulskiego

Przejdźmy teraz do wydatków: na potrzeby własne główny bohater Lalki
wydaje niewiele, sam określa je na poziomie około trzech tysięcy rubli. Również
pomoc świadczona dla różnego rodzaju potrzebujących: Węgielka, Wysockiego, Marii – to w łącznym bilansie kwota, która nie może przekroczyć kilku tysięcy rubli. Trzeba przyznać, że narrator Lalki skrupulatnie dba o równowagę między wpływami i wydatkami Wokulskiego: kamienicę Łęckich kupuje za kredyt w moskiewskim banku, a udziałowcy spółki do handlu z Rosją dostają kwoty, które wynikają z rzeczywistego zysku. Można więc powiedzieć, że wydatki zawsze muszą być zbilansowane z dochodami i kredytem.
Zwróćmy teraz uwagę na to, jak sam Wokulski postrzega przyczyny swojego sukcesu finansowego: co ciekawe – nie wspomina nigdy o swoim jakimś talencie ekonomicznym (byłaby to zresztą teza nie do przyjęcia dla czytelników, którzy pamiętają głównego bohatera powieści jako kompetentnego i wykształconego miłośnika nauk technicznych, ale nie gospodarczych lub ekonomicznych)

Po powrocie z Bułgarii bohater wyznaje:

Grosz ten zarobiłem uczciwie, nawet ciężko, bardzo ciężko. Cały sekret polega na
tym, żem miał bogatego wspólnika i że kontentowałem się cztery i pięć razy mnieszym zyskiem niż inni. Toteż mój kapitał ciągle wzrastający był w ciągłym ruchu.
– No – dodał po chwili – miałem też szalone szczęście... Jak gracz, któremu dziesięć
razy z rzędu wychodzi ten sam numer w rulecie. Gruba gra?... prawie co miesiąc
stawiałem cały majątek, a co dzień życie.
(I 73–74)
Przy innej okazji przyznaje: Mam nieprawdopodobne szczęście – myślał.
– W pół roku zrobiłem majątek krociowy, za parę lat mogę mieć milion... Nawet
prę d z e j...”
(I 240),
a nieco później przyznaje się do wiary w swoje wyjątkowe
szczęście
(I 243).
Gdy planowo, a może nawet perfidnie projektuje zestaw środków, które umożliwią mu zbliżenie się do Łęckich, zdaje sobie sprawę z wagi swojego majątku. Później, analizując tę kwestię, dochodzi do wniosku, że w zdobyciu pieniędzy dopomógł mu los”
( I 163).
Gdy nie chce związać
się z panią Stawską, której zalety są dla niego oczywiste, mówi: odrzuciłem
szczęście, które samo wpadło mi w ręce
(II 568).
Rozważając ewentualną pracę u paryskiego naukowca, Wokulski myśli:
Geist twierdzi, że odkrycie zależy od wypróbowania kilku tysięcy kombinacji; jest to więc loteria, a ja mam szczęście...
( II 614) itd.

7. Prezentacja pracy grup.

Wnioski: Stanisław Wokulski na ministra finansów!

ZŁOTA SZKOŁA NBP - Sprawozdanie z debaty panelowej

Napisano: 9 Maj, 2021 - 20:41 przez Administrator

W dniu 22 kwietnia b. r. w kl.2bp odbyła się debata panelowa na temat finansów, w szczególności na temat oszczędzania. Wzięło w niej udział pięcioro uczniów, jeden prowadzący, ekspert oraz uczniowie słuchający wypowiedzi każdego z panelistów. Pytania wymagały wyrażenia własnej opinii jak i głębszej wiedzy na dany temat. Na jedno zagadnienie każdy miał dwie minuty. Debata panelowa obejmowała poniższe pytania:

• 1. Czym kierujesz się przy wyborze konta osobistego w banku?
• 2. Czy branie szybkich „pożyczek bez BIK-u” na spłatę poprzednich zobowiązań jest korzystne? Dlaczego?
• 3. Kiedy należy zacząć oszczędzanie i inwestowanie środków na emeryturę? Uzasadnij swój wybór.
• 4. Co wpływa na koszt pożyczki czy kredytu?
• 5. Jakie są różnice w stopniu ryzyka inwestycji w akcje, obligacje i lokatę bankową?
• 6. Jakie są różnice między dwiema podstawowymi rodzajami polityki pieniężnej banku centralnego? Jakie są narzędzia jej prowadzenia?

Na pierwsze pytanie odpowiedzi niezbyt się różniły. Każdy podkreślał, że ważne jest bezpieczeństwo środków finansowych na koncie i dostęp do produktów bankowych np. lokat, ubezpieczeń czy kredytu. Pierwszy uczestnik stwierdził, że aby wybrać bank najlepiej jest zasięgnąć opinii bliskich nam osób. Drugi panelista podkreślił, że warto przeglądnąć oferty przynajmniej 10 banków, aby rozważyć wiele propozycji oraz dodał, że ważnym udogodnieniem są również usługi dodatkowe. Kolejna osoba zwróciła uwagę na małe opłaty za przelewy i mnogość bankomatów. Czwarty panelista zdefiniował wybór konta bankowego jako bardzo personalną sprawę podając przykład osoby jeżdżącej do innego kraju dla której najważniejszą sprawą jest wypłacanie za darmo pieniędzy za granicą. ( Dla takiego człowieka udogodnieniem będzie ułatwiony dostęp do banków za granicą) Ostatni uczestnik sprawdziłby możliwość korzystania z e-urzędów co jest pomocne przy składaniu wniosków do różnych instytucji. I dodał, że warto także przeanalizować wiarygodność działań i funkcjonowania banku a także jako najważniejszą wg. niego lokalizację banku i jego bankomatów.

Rozważając drugie zagadnienie wszyscy zgodzili się, że branie „pożyczek bez BIK-u” jest niekorzystne. Zauważyli końcowe wysokie koszty jakie ona niesie, pomimo niewielkiej pożyczanej kwoty. Dwie osoby dodały, że są one udzielane bez sprawdzenia historii kredytowej konsumentów oraz mogą doprowadzić do „spirali zadłużenia” czyli sytuacji, w której konsumenci nie są w stanie ostatecznie spłacić wszystkich zobowiązań bez brania kolejnych "pożyczek bez BIK-u" - czyli "finansowe błędne koło".

Trzecie pytanie spotkało się ze sprzecznymi odpowiedziami. Trzy osoby powiedziały, że oszczędzanie i inwestowanie środków na emeryturę trzeba zacząć jak najwcześniej, ponieważ regularne kwoty przyniosą w przyszłości duży zysk. Każda mała kwota lub nadwyżka finansowa zapewni nam dobrobyt w starszym wieku. Jeden z uczestników odwołał się do statystyk na wspomniany temat, z których wynikało, że młodzi, pracujący ludzie odkładając pieniądze będąc teraz na emeryturze mają mniejsze kłopoty finansowe od osób, które tego nie robiły. Pozostałe dwie osoby odpowiedziały, że wczesne odkładanie pieniędzy jest niekorzystne ze względu na inflację, która może zniszczyć długotrwałe odkładanie środków pieniężnych.

Czwarta wypowiedź spotkała się z bardzo zbliżonymi wypowiedziami. Wszyscy oraz długość udzielanej usługi. Dwie kolejne osoby dużą wagę przywiązały do odpowiedzieli, że na koszt kredytu wpływa stopa procentowa, opłaty i prowizje np. za rozpatrzenie wniosku, jak i kwota pożyczki czy kredytu. Kilkoro zwróciło uwagę na ubezpieczenie kredytu jakie raty będą spłacane (równe czy malejące) oraz na wysokość wkładu własnego.

Na kolejne pytanie wszyscy odpowiedzieli tak samo. Było powiedziane, że im więcej zysków można się spodziewać z inwestycji, tym większe ryzyko trzeba podejmować. Lokaty mają najniższe ryzyko, ponieważ z góry znamy nasz dochód w całości na koniec okresu. Następnie już ciut większym ryzykiem są obligacje. Musimy w nich zwrócić uwagę na fakt, że to właśnie państwo gwarantuje nam ich zwrot, razem z odsetkami. Ponadto ryzyko straty jest niewielkie (chyba, że upadnie państwo) Akcje, mogą nieść ze sobą największy zysk ale również stratę ( i tu jest niestety największe ryzyko) Umożliwiają one nam wysokie dochody, gdy cena sprzedaży jest zdecydowanie większa od ceny jej zakupu. Nasza koleżanka również zasugerowała, że sposobu na inwestowanie pieniędzy można nauczyć się w ciekawy sposób np. poprzez grę ekonomiczną ( np. SIGG) co nie niesie za sobą realnych strat.

Ostatnie z poruszanych zagadnień to różnice między dwiema podstawowymi rodzajami polityki pieniężnej banku centralnego. Zostały wymienione dwa rodzaje, polityka ekspansywna oraz polityka restrykcyjna. Polityka miękka stawia przede wszystkim na podwyższenie podaży pieniądza np. poprzez obniżenie stóp procentowych; natomiast twarda zmniejsza podaż pieniądza np. poprzez sprzedaż obligacji, podwyższenie stóp procentowych czy podwyższenie poziomu rezerw obowiązkowych (polityka antyinflacyjna). Narzędzia wymienione do jej prowadzenia to stopy procentowe, operacje otwartego rynku (np. sprzedaż lub kupno papierów wartościowych) oraz zmniejszanie lub zwiększanie tzw. rezerwy obowiązkowej.

Ta debata przybliżyła nam wiele ciekawych i przydatnych zagadnień związanych z finansami. Nauczyliśmy się jak radzić sobie w codziennym życiu. Wiemy czym się kierować przy wyborze konta bankowego, jak najbezpieczniej inwestować jak i wiele innych wiadomości. Wiemy również, że kilka osób po tych rozmowach zdecydowało się na oszczędzanie pieniędzy oraz na założenie konta w banku.

Jednocześnie dziękujemy panu Pawłowi Kwiekowi za profesjonalne uwagi i podsumowanie naszego panelu.

ZŁOTA SZKOŁA NBP

Napisano: 9 Maj, 2021 - 20:39 przez Administrator

W dniu 23.04.2021 r na lekcji podstaw przedsiębiorczości w klasie II ep odbył się quiz dotyczący zagadnień związanych z pieniądzem, instytucjami rynku finansowego, bankiem centralnym, usługami finansowymi oraz formami oszczędzania i inwestowania. Do quizu przystąpiło pięć uczennic (losowo wybranych z klasy).Uczestniczki odpowiadały na pytania, które zostały przygotowane przez Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Pytania były zadawane poszczególnym osobom w kolejności wynikającej z listy. W I turze każda z uczestniczek losowo odpowiadała na 6 pytań z kategorii łatwe. W II turze dziewczęta losowały po jednym pytaniu z kategorii trudne.
Pytania zadawane podczas quizu:
Proste:
1. Jakie funkcje pełni pieniądz?
2. Jakie cechy powinien posiadać pieniądz?
3. Jakie są negatywne skutki inflacji?
4. Co to inflacja?
5. Co oznacza skrót KNF i jakie zadania do niego należą?
6. Jakie są instytucje rynku finansowego?
7. Czym jest oszczędzanie i jakie są jego formy?
8. Jaki rodzaj obligacji ma symbol TOZ i jakie jest jej oprocentowanie?
9. Jaka jest wypłata odsetek i symbol obligacji dwunastoletniej rodzinnej?
10. Co oznacza skrót BIK?
11. Jakich emisji może dokonać spółka akcyjna?
12. Jakie są okresy kredytowania?
13. Wymień rodzaje lokat terminowych?
14. Jakie są zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej?
15. Wymień podstawowe rodzaje kart płatniczych.
16. Wymień jakie są funkcje banku centralnego?
17. Wymień ewolucje form pieniądza.
18. Wymień jakie są rodzaje kont osobistych?
19. Dokonaj podziału kredytów dla osób fizycznych.
20. Dokonaj podziału kredytów dla przedsiębiorców.
21. Wyjaśnij pojęcie depozytu.
22. Wymień jaki jest podział inwestycji ze względu na podmiot inwestowania?
23. Wymień jaki jest podział inwestycji ze względu na cel inwestycji?
24. Wymień w jaki sposób można podzielić banki wyspecjalizowane?
25. Rozwiń skrót RPP.
26. Wymień typy inflacji zależne od stopy inflacji.
27. Rozwiń skrót RRSO.
28. Co to bank centralny i jaka instytucja w Polsce pełni jego funkcje?
29. Wymień rodzaje akcji.
30. Rozwiń skrót TFI i wyjaśnij co oznacza ?

Trudne pytania:
- Jakie sa różnice między pożyczka a kredytem? Wymień 4.
- Jakie są wady oszczędzania na lokatach i inwestowania w akcje?
- Jaki jest podział inwestycji według przedmiotu inwestycji ? Podaj po 4 przykłady.
- Czym są kryptowaluty? Wymień najpopularniejsze z nich.
- Jakie są podstawowe narzędzia polityki pieniężnej prowadzonej przez NBP i na czym polegają?

Uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani z podanych wcześniej zagadnień i odpowiadanie na zadawane pytania nie sprawiało im większego problemu. Niewielkie komplikacje pojawiły się w pytaniach trudnych. Pomocy udzielili im koleżanki i koledzy z klasy, a na końcu nauczycielka przedsiębiorczości, Marta Kaczmarczyk.

Projekt „Polacy na Wschodzie - nasze zobowiązanie”

Napisano: 28 Styczeń, 2019 - 22:27 przez Administrator

Projekt „Polacy na Wschodzie - nasze zobowiązanie” był inicjatywą realizowaną w 2018 roku przez Fundację Energia dla Europy, dzięki strategicznej współpracy z Fundacją PZU.

Przedsięwzięcie było kierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz techników. W jego ramach została przygotowana Teka Edukacyjna, składająca się z pięciu scenariuszy lekcyjnych i pomocy naukowych. Dołożono wszelkich starań, aby omawiane zagadnienia miały charakter przekrojowy – umożliwiający zarówno zdobycie niezbędnej wiedzy historycznej, jak również informacji obejmujących współczesną aktywność Polaków na Wschodzie. W projekcie wzięło udział ponad 3 tysiące uczniów.

W dniach 25-27 maja 2018 r. odbył się wyjazd szkoleniowy do Lwowa, którego celem było przygotowanie nauczycieli uczestniczących w projekcie do efektywnego wykorzystania materiałów edukacyjnych oraz zapoznanie z działalnością polskich środowisk działających na terytorium Ukrainy.

W czasie wyjazdu nie zabrakło czasu na inspirujące rozmowy z dyplomatami, ekspertami oraz osobami polskiego pochodzenia, którym przyszło żyć i funkcjonować na Ukrainie. Byli wśród nich: Marian Orlikowski (kierownik Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie, konsul), Janusz Balicki (prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi), kapitan Piszcz (oficer Wojska Polskiego, uczestniczący w misji szkoleniowej NATO na Ukrainie), Łucja Kowalska (dyrektor Szkoły nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie), Weronika Pazdej (dziennikarka Radia Lwów), Władysław Kuczyński (Polak z Zimnej Wody, który walczył na wojnie w Donbasie.

W projekcie wzięło udział również I Liceum: w wyjazdach szkoleniowych uczestniczyły dr Joanna Kordzikowska i Władysława Kluz-Chłanda; młodzież zaś nie tylko zainteresowała się tym ważnym elementem historii współczesnej podczas lekcjaci poświęconych Polakom na Wschodzie, spotkała się również z prezesem Fundacji Jakubem Kajmowiczem podczas prezentacji wystawy zdjęć w Naszej Szkole oraz na znakomitym wyjeździe edukacyjnym do Gdańska w 2016 roku.

 • wersja WORD
 • PROGRAM DBAM O PRZYSZŁOŚĆ FIRMY AXA

  Napisano: 13 Kwiecień, 2015 - 18:41 przez Administrator

  28 stycznia gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela firmy AXA. Przeprowadził on 2 godzinne warsztaty z klasą I E.

  Program Dbam o przyszłość jest flagowym programem AXA, realizującym strategię odpowiedzialności korporacyjnej w obszarze edukacji. Program jest prowadzony przed Grupę AXA na całym świecie pod nazwą Insure Your Success we współpracy z Junior Achievment Young Enterprise Europe. W Polsce program realizujemy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która działa w ramach JA-YE.
  Naszą misją jako ubezpieczyciela jest nie tylko dbanie o bezpieczeństwo finansowe klientów, ale również uświadamianie im ryzyk, z którymi mogą się spotkać. Poprzez edukację chcemy pomóc młodzieży jak najwcześniej zrozumieć idee ubezpieczeń oraz pokazać zalety odpowiedzialnego zarządzania swoimi finansami.
  Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Program ma pokazać uczniom, jak ważne dla ich przyszłości jest dokonywanie mądrych wyborów finansowych. Chcemy im pokazać, że bez względu na to, jak dobrze zaplanują swoje wydatki, w ich codziennym życiu mogą pojawiać się niespodziewane zdarzenia, których skutki będą odczuwalne w krótkim i długim horyzoncie czasowym. Dlatego zależy nam, by przy okazji programu uświadomić uczniom, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w swoim życiu oni i ich bliscy, oraz wytłumaczyć, jak za pomocą ubezpieczeń mogą minimalizować finansowe skutki tych ryzyk. Podczas programu uczniowie dowiedzą się również, dlaczego warto oszczędzać i jak rozsądnie zaplanować odkładanie pieniędzy na przyszłość. Zapoznaje się także z różnymi typami inwestycji i zobaczą, że często duże zyski z inwestycji wiążą się ze zwiększonym ryzykiem.

  „Otwarte laboratoria'' WSiZ

  Napisano: 25 Luty, 2014 - 21:08 przez Administrator

  Jest to projekt finansowany z własnych funduszy WSIiZ i całkowicie bezpłatny dla uczestników.

  Projekt skierowany jest do maturzystów wybranych szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego. W ramach projektu maturzyści mogą uczestniczyć w warsztatach odbywających się w specjalistycznych laboratoriach oraz korzystać z nowoczesnego sprzętu, którym dysponuje uczelnia. Można dokonać wyboru pomiędzy warsztatami z zakresu ekonomii, informatyki, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kosmetologii oraz fizjoterapii. W ramach projektu maturzyści wezmą udział w: wykładzie, który pomoże uczniom w przygotowaniach do matury(np. z zakresu treningu pamięci i koncentracji uwagi), wybranych warsztatach oraz będą mogli zwiedzić kampus WSIiZ w Kielnarowej. Dla uczestników przewidziany jest również słodki poczęstunek. Uczelnia, oprócz kosztów związanych z prowadzeniem zajęć i poczęstunkiem, finansuje również koszty dojazdu. Maturzyści wraz z opiekunem będą dowożeni autobusami. Szkoły mogą zgłaszać się od udziału w projekcie przez cały czas jego trwania: od lutego do marca 2014 roku. Zajęcia będą się odbywać w każdy czwartek. W ramach projektu „Ciekawa lekcja” szkoła może wybrać trzy tematy lekcji, które
  prowadzi dydaktyk WSIiZ. Lekcja trwa 45 minut i odbywa się na terenie szkoły. Lista tematów stanowi załącznik do niniejszego listu, jest również dostępna pod adresem www.kandydaci.wsiz.rzesow.pl/ciekawalekcja

  Consumer classroom

  Napisano: 19 Luty, 2014 - 19:14 przez Administrator

  Consumer Classroom (http://www.consumerclassroom.eu/pl) to portal społecznościowy dla nauczycieli i uczniów z całej UE, zawierający wysokiej jakości zasoby edukacyjne oraz interaktywne narzędzia, umożliwiające młodzieży w wieku 12-18 lat nabywanie praktycznych umiejętności konsumenckich potrzebnych w życiu. Strona jest finansowana ze środków UE i ma na celu stymulowanie rozwoju edukacji konsumenckiej w szkołach ponadpodstawowych oraz kształtowanie odpowiednich postaw konsumenckich młodzieży.

  Co umożliwia strona?
  Korzystanie z gotowych zasobów na temat edukacji konsumenckiej.
  Korzystanie z interaktywnych narzędzi do tworzenia lekcji.
  Korzystanie z narzędzia „Moja klasa” w celu udostępniania lekcji uczniom.
  Tworzenie projektów międzyszkolnych z innymi szkołami ponadpodstawowymi z UE.
  Zapisanie swojej klasy do konkursu międzyszkolnego i wygranie wycieczki klasowej do Brukseli.
  Dzielenie się poglądami na forum nauczycieli i wymiana doświadczeń.
  Poszerzanie własnej wiedzy na temat edukacji konsumenckiej o doświadczenia innych krajów i zasoby edukacyjne w innych językach.

  Zobacz koniecznie


  I LO Biuletyn Informacji Publicznej

  Gesamtschule Reichshof


  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza
  Banner Lion Film - Się nie boi

  TV ŁAŃCUT

  PROMAR

  PNWM

  Użytkownicy online

  W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 1 gość.

  Subskrybuj

  Subskrybuj zawartość