Oficjalna strona 1 Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie

Kontakty z uczelniami wyższymi

Wydział Rolnictwa i Biologii, SGGW

Napisano: 7 Kwiecień, 2019 - 16:54 przez Administrator

W imieniu dziekana Wydziału Rolnictwa i Biologii, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Zdzisława Wyszyńskiego w załączeniu przesyłam informacje (w formie ulotki pdf) dla uczniów klas maturalnych
o nowym anglojęzycznym kierunku studiów utworzonym na naszym Wydziale - Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności - Organic Agriculture and Food Production (OAFP).

Szczegółowe dane można znaleźć na stronie internetowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
http://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-kandydatow_/zapraszamy-na-studia-licencjackie-w-jezyku-angielskim
lub na naszym Facebooku
http://www.facebook.com/oafp.wuls/

Dzień otwarty AGH

Napisano: 7 Kwiecień, 2019 - 16:45 przez Administrator

W związku ze zbliżającym się 12 kwietnia 2019 r. Dniem Otwartym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Władze Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki serdecznie zapraszają Uczniów i Nauczycieli szkoły do udziału w tym wydarzeniu.

Tegoroczna edycja podobnie jak w latach ubiegłych przybierze formę wielkiego festiwalu. Będzie można zobaczyć cały kampus akademicki AGH (począwszy od gmachu reprezentacyjnego, poprzez wszystkie wydziały AGH, Bibliotekę Główną, aż po największe Miasteczko Studenckie w Polsce), a także poznać bliżej zarówno życie naukowe, jak i studenckie – na jednej z najlepszych szkół technicznych w naszym kraju!

Naukowcy oraz studenci AGH przygotowali dla Gości bogaty program, w który wpisują się między innymi wykłady, doświadczenia, prezentacje, konkursy z nagrodami, koncerty oraz wiele innych atrakcji.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki jako współgospodarz wydarzenia zwraca szczególną uwagę na szkoły prowadzące klasy o profilach technicznych i ścisłych, do których przede wszystkim skierowana jest oferta studiów na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Automatyka i robotyka, Mechatronika (również w języku angielskim), Inżynieria mechaniczna i materiałowa oraz Inżynieria akustyczna.

Program prezentacji Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki jest dostępny na stronie www.imir.agh.edu.pl.

Szczegółowy harmonogram Dnia Otwartego AGH znajdziecie Państwo na stronie internetowej uczelni pod adresem: www.agh.edu.pl.

Dla grup zorganizowanych, przewidzieliśmy możliwość zarezerwowania godziny zwiedzania laboratoriów WIMiR w ramach przygotowanych tras. Rezerwacja godzin zwiedzania możliwa jest do 10.04.2019 r. telefonicznie tel.: 12 617 49 51 w godzinach od 10:00 do 14:00 - do wyczerpania przeznaczonej na ten cel puli wejść.

Dzień Otwarty Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego –Collegium Medicum

Napisano: 17 Marzec, 2019 - 20:57 przez Administrator

Dzień Otwarty Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego –Collegium Medicum
odbędzie się 22 marca 2019 roku w godzinach od 9.00 – 14.00, w budynku przy ul. Michałowskiego 12 w Krakowie.

Dzień Otwarty Wydziału będzie połączony z Dniem Otwartym Uniwersytetu Jagiellońskiego, który odbędzie się w tym samym dniu w Auditorium Maximum, przy ulicy Krupniczej 33, oddalony od siedziby Wydziału zaledwie o 500 metrów.

Dzień Otwarty w Auditorium Maximum UJ odbędzie się 22 marca ul. Krupnicza 33 w Krakowie, w godz. 9:00-15:00
Dzień Otwarty to szczególny dzień na Uczelni, podczas którego przedstawiona zostanie bogata oferta dydaktyczna na rok akademicki 2019/2020.

Wzorem lat ubiegłych organizatorzy planują między innymi wykłady otwarte, prezentacje poszczególnych wydziałów, spotkania z wykładowcami i studentami, a także prezentacje dotyczące rekrutacji.

ZAPROSZENIE DZIEŃ OTWARTY PWSTE 8 MARCA PWSTE W JAROSŁAWIU

Napisano: 23 Luty, 2019 - 19:29 przez Administrator

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na DZIEŃ OTWARTY PWSTE W JAROSŁAWIU, który będzie doskonałą okazją dla maturzystów do poznania możliwości kształcenia, jakie oferuje nasza Uczelnia. Wierzę, że to spotkanie ułatwi im podjęcie decyzji o dalszej drodze rozwoju. Wydarzenie odbędzie się 8 marca 2019 r. na Kampusie PWSTE w Jarosławiu przy ul. Czarnieckiego 16.

09.00 Rozpoczęcie Dnia Otwartego na hali sportowej
10.00 Atrakcje na Kampusie:
• prowadzenie wydarzenia przez prezentera radia Eska - Michała „Michu” Sobkowskiego,
• wyłonienie zwycięzców w konkursie na zaprezentowanie przygotowań do matury (do wygrania indeksy PWSTE),
• konkurs w formie quizu z Michałem Sobkowskim (do wygrania wizyta w Radiu Eska w Warszawie z Michałem Sobkowskim),
• aktywności przygotowane przez Instytuty PWSTE,
• doświadczenia chemiczne, pokazy sprzętów,
• ciepły poczęstunek,
• i wiele innych.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 5 marca 2019 r.
tel.: 16 624 46 21, e-mail: promocja@pwste.edu.pl
PROGRAM WYDARZENIA
prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły
Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

Zaproszenie na Dzień Otwarty Politechniki Krakowskiej oraz konkurs „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”

Napisano: 23 Luty, 2019 - 19:27 przez Administrator

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy uczniów Państwa szkoły do udziału w dwóch ważnych wydarzeniach, które
w najbliższym czasie organizuje Politechnika Krakowska – Dniu Otwartym i ogólnopolskim konkursie „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”.

Dzień Otwarty Politechniki Krakowskiej odbędzie się 20 marca 2019 r. Dla uczniów przygotowaliśmy informacje o zasadach rekrutacji i możliwościach, jakie dają studia na Politechnice Krakowskiej. Ponadto, nasi goście będą mogli zwiedzić laboratoria i sale wykładowe, a także spotkać się ze studentami i wykładowcami. Szczegółowy program wydarzenia pojawi się wkrótce na stronie internetowej Politechniki – www.pk.edu.pl.

Konkurs „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz” jest doskonałą okazją, by przybliżyć młodzieży sylwetkę Tadeusza Kościuszki – polskiego i amerykańskiego bohatera narodowego, wybitnego inżyniera i patrona Politechniki Krakowskiej. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy – test wiedzy online – zaplanowany jest na 4 kwietnia 2019 r. Aby wziąć udział w teście należy się zarejestrować do dnia 22 marca 2019 r. na specjalnej platformie konkursowej dostępnej pod adresem www.kosciuszko.pk.edu.pl. Na stronie tej znajdują się również: harmonogram konkursu, regulamin oraz wykaz literatury. Drugi etap konkursu – Wielki Finał – odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. na terenie Politechniki Krakowskiej. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe, a troje najlepszych uczniów otrzyma dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie powyższych informacji uczniom oraz nauczycielom Państwa szkoły. W załączeniu przesyłamy list prorektora ds. kształcenia dr. hab. inż. Jerzego Zająca, prof. PK i plakaty dotyczące wyżej wymienionych wydarzeń, z prośbą o ich rozpowszechnienie. Wszelkie pytania na temat Dnia Otwartego oraz konkursu prosimy kierować do Działu Promocji Politechniki Krakowskiej: tel. 12 628 20 65, promocja@pk.edu.pl. W sprawie konkursu mogą Państwo pisać także na adres: kosciuszko@pk.edu.pl.

Z wyrazami szacunku,
Dział Promocji
Politechnika Krakowska
tel. 12 628 20 65, 12 628 20 66
promocja@pk.edu.pl

Politechnika Rzeszowska

Napisano: 23 Luty, 2019 - 19:26 przez Administrator

Politechnika Rzeszowska uruchamia studia dualne o profilu praktycznym, w ramach których studenci studiów stacjonarnych będą łączyć naukę i zdobywać doświadczenie zawodowe. W takim modelu kształcić się będą studenci kierunków inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz automatyka i robotyka na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki.

Studia dualne będą prowadzone w ramach studiów II stopnia. Studia te mają charakter praktyczny i pozwalają na efektywne pogodzenie nauki i szerokiego pakietu działań realizowanych wspólnie z pracodawcami. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które są poszukiwane na rynku pracy. W praktyce oznacza to, że absolwenci będą mieć zarówno tytuł magistra inżyniera, jak i doświadczenie zawodowe, o które są pytani w czasie rozmów rekrutacyjnych przy poszukiwaniu pracy.

Celem studiów dualnych jest podniesienie kluczowych kompetencji i kwalifikacji praktycznych studentów Politechniki Rzeszowskiej. Na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów II stopnia o profilu praktycznym inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego w trzech specjalnościach: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, silniki lotnicze. Ma się na nim kształcić 47 osób. Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki powstanie kierunek automatyka i robotyka. Będzie się na nim kształcić 25 studentów. Nabór na studia jest już prowadzony i potrwa do 14 lutego 2019 r.

Nabycie kluczowych kompetencji i kwalifikacji praktycznych będzie możliwe dzięki rozszerzeniu programu kształcenia na studiach II-go stopnia o dodatkowe zajęcia. Będą to certyfikowane szkolenia, zajęcia warsztatowe, kursy, zajęcia z praktykami, uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach oraz realizacja staży związanych bezpośrednio z efektami kształcenia kierunku studiów. Staże odbędą się m.in. w: Pratt&Whitney Rzeszów, Lockheed Martin Mielec, MTU Aero Engines, Rofa, Astor czy Balluff i stanowić będą dopełnienie i pogłębieniem praktyk wynikających z toku studiów.

Studia są dofinansowane z Funduszy Europejskich i realizowane w ramach projektów: „Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego – realizacja studiów dualnych II stopnia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej oraz „Automatycy dla przemysłu 4.0 – realizacja studiów dualnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki”.

Geoinformatyka na UMCS

Napisano: 27 Styczeń, 2019 - 16:53 przez Administrator

Szanowni Państwo,

W imieniu władz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie chcielibyśmy przypomnieć Państwa Szkole o unikatowej ofercie edukacyjnej naszej uczelni oraz poinformować o zmianach jakie nastąpią w najbliższym roku akademickim.

Od roku akademickiego 2013/2014 w Uniwersytecie Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie funkcjonuje międzyobszarowy kierunek studiów dziennych Geoinformatyka, mający profil praktyczny. Od roku 2016/2017 uruchomiliśmy studia magisterskie na tym kierunku. Mają one profil akademicki, tzn. główny nacisk kładziony jest na aplikacyjność zdobytej i zdobywanej wiedzy, głównie w obszarze badań środowiska.

Na studia zapraszamy uczniów łączących zamiłowanie do geografii i informatyki. W zależności od zainteresowań oraz predyspozycji, uczestnicy studiów od drugiego roku studiów mają możliwość, poprzez wybór fakultetów, kształtowania profilu swojego kształcenia.

Od 2016 roku Geoinformatyka na UMCS posiada certyfikat „Studia z przyszłością” przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Zachęcamy Państwa do tworzenia w szkołach klas o profilu geoinformatycznym. Zainteresowanych takim rozwiązaniem zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami, a dla nauczycieli pragnących przygotować się do kształcenia w tym zakresie uruchomiliśmy studia podyplomowe.

http://giswpraktyce.umcs.lublin.pl/

Od ubiegłego roku akademickiego (2017/2018) udostępniamy nieodpłatnie studentom do użytku domowego profesjonalny pakiet geoinformatyczny ArcGIS, system operacyjny Windows, pakiet MS Office i program Statistica.

Studentom oferujemy również możliwość uczestnictwa w projektach edukacyjnych, których celem jest poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz zdobywanie doświadczenia na rynku pracy.

https://www.umcs.pl/pl/o-projekcie,14765.htm

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami na stronie internetowej kierunku Geoinformatyka.

http://geoinformatyka.umcs.lublin.pl

a także zachęcamy do śledzenia aktualności na Facebooku

https://www.facebook.com/pages/Geoinformatyka-UMCS

UWAGA:

W 2019 roku czeka nas ważna zmiana. W związku z wymogami nowej ustawy o szkolnictwie wyższym planujemy reformę kierunku i zmianę jego profilu na praktyczny inżynierski. Dzięki temu w programie studiów jeszcze większy nacisk będzie położony na rozwijanie umiejętności praktycznych.

Z poważaniem,

koordynator kierunku Geoinformatyka

dr Leszek Gawrysiak

Dzień Otwarty w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

Napisano: 11 Listopad, 2018 - 11:30 przez Administrator

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam nauczycieli i uczniów kierowanych przez Państwa szkół na Dzień Otwarty
w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aktywna współpraca ze środowiskiem szkół średnich w województwie podkarpackim to jeden z priorytetów Instytutu. Dzień Otwarty traktujemy jako jeden z elementów tej współpracy.
W czasie Dnia Otwartego zapraszamy do udziału w zajęciach prowadzonych przez naszych pracowników, które w tym roku dotyczą tematyki związanej z terroryzmem we współczesnym świecie, praw człowieka oraz bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. Będą to następujące wykłady i warsztaty:
1. Terroryzm, jako efekt wahnięcia skrzydeł motyla? – dr Maciej Milczanowski.
2. Efekt propagandowy ataku terrorystycznego – dr Henryk Pietrzak.
3. Odpowiedzialność karna, czyli dorosłość szybsza o rok - nadkomisarz Paweł Międlar, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.
4. Zajęcia warsztatowe w grupach (do wyboru):
a) Samorządowa gra edukacyjna – Koło Naukowe Politologów.
Warsztaty będą dotyczyły wyborów samorządowych oraz kompetencji organów samorządu terytorialnego. W ich trakcie odbędzie się m.in. teleturniej dotyczący wiedzy o samorządzie.
b) Prawa człowieka a tolerancja - Koło Naukowe Praw Człowieka.
Warsztaty przeprowadzone będą w formie krótkich zadań grupowych, które będą wymagały od uczestników przemyślenia sytuacji społecznej w Polsce i na świecie oraz przeanalizowania swojego postrzegania praw człowieka.
Dzień Otwarty odbędzie się w piątek, 23 listopada br. w godz. od 9 do 13. Jeśli uczniowie Państwa szkół wyrażą zainteresowanie proponowanymi tematami, prosimy o przesłanie zgłoszeń wraz z liczbą uczniów, którzy wezmą udział w zajęciach na adres e-mail politbibl@ur.edu.pl. Prosimy o przesłanie takiej informacji do 16 listopada. 19 listopada prześlemy Państwu szczegółowy program Dnia Otwartego.
W czasie Dnia Otwartego będzie też można uzyskać informacje dotyczące studiowania w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, dane o poszczególnych specjalnościach i programach studiów na kierunkach politologia oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.
Zapraszam do udziału!

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska
Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uwaga maturzyści!

Napisano: 11 Marzec, 2018 - 12:59 przez Administrator

Oto terminy Dni Otwartych na uczelniach wyższych w 2018 r. Szczegóły na stronach uczelni.

1. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 23 marca b.r
2. WSIZ w Rzeszowie (Dzień otwarty w Kielnarowej) - 15 marca b.r
3. AGH Kraków -13 kwietnia (program i więcej na www.facebook.com/aghdlaszkol/
4.WAT Warszawa– 24 marca b.r
5. Uniwersytet Warszawski – 21 kwietnia b.r
6.Politechnika Krakowska – 22 marca b.r
7.Uniwerstet Jagielloński w Krakowie – 23 marca b.r

Dni otwarte Politechniki Krakowskiej

Napisano: 24 Luty, 2018 - 09:09 przez Administrator

Zapraszamy uczniów Państwa szkoły do udziału w dwóch ważnych wydarzeniach, które w najbliższym czasie organizuje Politechnika Krakowska – ogólnopolskim konkursie „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz” oraz w Dniu Otwartym.

Konkurs „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz” jest doskonałą okazją, by przybliżyć współczesnej młodzieży sylwetkę Tadeusza Kościuszki – bohatera, głosiciela idei równości i tolerancji, a także wybitnego inżyniera.Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy – test wiedzy online – zaplanowany jest na 23 marca 2018 r. Aby wziąć udział w teście należy się zarejestrować do dnia 9 marca 2018 r. na specjalnej platformie konkursowej dostępnej pod adresem www.kosciuszko.pk.edu.pl. Na stronie tej znajdują się również: harmonogram konkursu, regulamin oraz wykaz literatury. Drugi etap konkursu – Wielki Finał – odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. na terenie Politechniki Krakowskiej. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne, a troje najlepszych uczniów otrzyma dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej.

Dzień Otwarty Politechniki Krakowskiej odbędzie się 22 marca 2018 r. Dla maturzystów przygotowaliśmy informacje o zasadach rekrutacji i możliwościach, jakie dają studia na Politechnice Krakowskiej. Ponadto, nasi goście będą mogli zwiedzić laboratoria i sale wykładowe, a także spotkać się ze studentami i wykładowcami naszej uczelni. Szczegółowy program wydarzenia pojawi się wkrótce na stronie internetowej Politechniki – www.pk.edu.pl.

Zobacz koniecznie


I LO Biuletyn Informacji Publicznej

Gesamtschule Reichshof


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza
Banner Lion Film - Się nie boi

TV ŁAŃCUT

PROMAR

PNWM

Użytkownicy online

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 1 gość.

Subskrybuj

Subskrybuj zawartość