Oficjalna strona 1 Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie

Propozycja profili 2018/2019

Napisano: 18 Kwiecień, 2017 - 19:44 przez Administrator

PROPOZYCJE PROFILI 2018/2019

PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY z rozszerzoną matematyką, j. angielskim, fizyką i możliwością rozszerzenia informatyki od klasy drugiej
Gwarancja edukacyjna: profesjonalne przygotowanie do studiów politechnicznych (mechatronika, mechanika i budowa maszyn, lotnictwo, robotyka, automatyka, elektrotechnika, budownictwo, matematyka stosowana, inżynieria biomedyczna, zarządzanie
i inżynieria produkcji, informatyka stosowana, teleinformatyka, fizyka techniczna, zarządzanie i inżynieria produkcji) oraz ścisłych uniwersyteckich itp.
Atrakcyjność profilu:
- współpraca z Politechniką Rzeszowską, udział w zajęciach laboratoryjnych i wykładach na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki (projekt „Kariera inżyniera”),
- indywidualny program nauczania matematyki dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
- u dział w licznych konkursach i olimpiadach matematycznych, w tym w Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała, nad którym patronat honorowy objęło Stowarzyszenie Dolina Lotnicza,
- możliwość uzyskania certyfikatu ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy),
- obsługa i programowanie drukarek 3D,
- nauka umiejętności tworzenia własnych programów w języku programowania C++, stron internetowych, baz danych, rozwiązywanie problemów informatycznych.

PROFIL POLITECHNICZNY z rozszerzoną matematyką, j. angielskim, fizyką lub chemią lub geografią
Gwarancja edukacyjna: profesjonalne przygotowanie do studiowania na kierunkach politechnicznych (elektronika, lotnictwo i nawigacja, fizyka medyczna, informatyka biomedyczna, ekologiczne źródła energii, geologia, górnictwo, geodezja, geofizyka, mechatronika, inżynieria biomedyczna, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska) i wielu innych.
Atrakcyjność profilu:
- współpraca z Politechniką Rzeszowską, udział w zajęciach laboratoryjnych i wykładach na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki (projekt „Kariera inżyniera”),
- indywidualny program nauczania matematyki dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
-udział w licznych konkursach i olimpiadach matematycznych, w tym w Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała, nad którym patronat honorowy objęło Stowarzyszenie Dolina Lotnicza.

PROFIL MATEMATYCZNO-CHEMICZNY z rozszerzoną matematyką, chemią i j. angielskim.
Gwarancja edukacyjna: profesjonalne przygotowanie do studiów na kierunkach: biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, chemia medyczna, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, metalurgia, inżynieria środowiska, ekologiczne źródła energii, energetyka, kryminologia itp.
Atrakcyjność profilu:
- współpraca z Politechniką Rzeszowską i udział w projekcie „Kariera inżyniera”,
- indywidualny program nauczania matematyki dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
-udział w licznych konkursach i olimpiadach matematycznych, w tym w Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała, nad którym patronat honorowy objęło Stowarzyszenie Dolina Lotnicza,
-współpraca z Instytutem Filologii Angielskiej – udział w warsztatach językowych prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Rzeszowskiego.

PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY z rozszerzoną biologią i chemią, z możliwością rozszerzenia języka angielskiego od klasy drugiej
Gwarancja edukacyjna: profesjonalne przygotowanie do studiowania medycyny (również w języku angielskim), stomatologii, farmacji, biologii, biotechnologii, chemii, chemii medycznej i wielu innych.
Atrakcyjność profilu:
- dodatkowe zajęcia: język migowy, język łaciński, ratownictwo medyczne,
- warsztaty terenowe w Arboretum w Bolestraszycach i w parkach krajobrazowych,
- zajęcia umożliwiające obserwacje mikroskopowe,
- realizacja ciekawych projektów ekologicznych i prozdrowotnych,
- indywidualny program nauczania biologii dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

PROFIL PROMEDYCZNY z rozszerzoną biologią, j. angielskim, chemią lub matematyką lub geografią
Gwarancja edukacyjna: profesjonalne przygotowanie do studiów na kierunkach: medycyna (również w języku angielskim), stomatologia, farmacja, biologia, biotechnologia, chemia, chemia medyczna, a także ochrona środowiska, weterynaria, dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne i innych.
Atrakcyjność profilu:
- dodatkowe zajęcia: język migowy, język łaciński, ratownictwo medyczne,
- warsztaty terenowe w Arboretum w Bolestraszycach i w parkach krajobrazowych,
- zajęcia laboratoryjne, obserwacje mikroskopowe,
- realizacja ciekawych projektów ekologicznych i prozdrowotnych,
- indywidualny program nauczania biologii dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

PROFIL PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNY z rozszerzoną biologią, j. angielskim i wiedzą o społeczeństwie
Gwarancja edukacyjna: profesjonalne przygotowanie do studiowania psychologii, psychologii społecznej, pedagogiki, kulturoznawstwa, socjologii, public-relations, dietetyki, filozofii, zdrowia publicznego.
Atrakcyjność profilu:
- dodatkowe zajęcia: filozofia, etyka, język migowy, język łaciński, ratownictwo medyczne,
- realizacja ciekawych projektów ekologicznych i prozdrowotnych,
- współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Łańcucie,
- indywidualny program nauczania biologii dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

PROFIL EKONOMICZNO-TURYSTYCZNY z rozszerzoną matematyką, geografią i j. angielskim
Gwarancja edukacyjna: profesjonalne przygotowanie do studiowania matematyki, ekonomii, inżynierii finansowej, ekonomii menadżerskiej, geografii, turystyki, turystyki międzynarodowej, geologii, marketingu
i zarządzania, bankowości, handlu międzynarodowego, logistyki.
Atrakcyjność profilu:
- klasa pod patronatem Akademii Młodego Globtrotera - cykliczne spotkania z podróżnikami i osobami profesjonalnie przygotowującymi do podróży,
- warsztaty terenowe z geografii w różnych regionach Polski,
- dodatkowy przedmiot - ekonomia w praktyce,
- prowadzenie mini przedsiębiorstw,
- zajęcia na Giełdzie Papierów Wartościowych,
- indywidualny program nauczania matematyki dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

PROFIL LINGWISTYCZNY z rozszerzonym j. angielskim, geografią lub historią, drugim językiem obcym (do wyboru: niemiecki, hiszpański, francuski ) lub j. polskim
Gwarancja edukacyjna: profesjonalne przygotowanie do studiowania filologii angielskiej, niemieckiej, romanistyki, iberystyki, sinologii, arabistyki, turystyki i rekreacji, lingwistyki stosowanej, zarządzania biznesem, europeistyki i wielu innych.
Atrakcyjność profilu:
- klasa objęta patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego – uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez zaproszonych wykładowców,
- nauka języka w małych grupach z uwzględnieniem zaawansowania znajomości języka,
- maratony filmów obcojęzycznych,
- dodatkowe zajęcia z języków obcych przygotowujące do swobodnej komunikacji,
- systematyczne warsztaty językowe z elementami translatoryki i wiedzy o krajach danego obszaru językowego, ułatwiające naukę na studiach
w obcym języku na dowolnym kierunku,
- bezpośredni kontakt z żywym językiem, stwarzający warunki zbliżone do pobytu w kraju anglojęzycznym (NATIVE SPEAKER),
- dodatkowe zajęcia: język obcy w biznesie.

PROFIL HUMANISTYCZNO- DZIENNIKARSKI z rozszerzonym j. polskim, historią, j. angielskim, z możliwością rozszerzania wiedzy o społeczeństwie od klasy drugiej
Gwarancja edukacyjna: profesjonalne przygotowanie do studiowania filologii polskiej, psychologii, filozofii, socjologii, historii, historii sztuki, archeologii, prawa, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego, administracji, i innych.
Atrakcyjność profilu:
- programy innowacyjny:, „Prawo - dobry kurs”, którego celem jest przybliżenie zagadnień prawnych, zapoznanie się z działalnością organów takich jak sąd i policja,
- projekt „Bliska historia lancą ułańską pisana” – przybliżenie historii Łańcuta z okresu 20-lecia międzywojennego, jak i czasów II wojny światowej w oparciu o zasoby Muzeum – Zamku w Łańcucie oraz prywatne zasoby kolekcjonerskie dotyczące historii i szlaku bojowego 10 Pułku Strzelców Konnych,
- współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej – udział w programie rozszerzającym historię Polski XX wieku, zwłaszcza Rzeszowszczyzny,
- współpraca z Sądem Rejonowym w Łańcucie,
- współpraca z Muzeum Zamkiem w Łańcucie,
- stawianie pierwszych kroków dziennikarskich w redakcji gazety szkolnej, strony internetowej I LO oraz Facebooka.
- dodatkowe zajęcia: etyka, filozofia.

KLASA SPORTOWA Z PIŁKĄ SIATKOWĄ I PIŁKĄ NOŻNĄ z rozszerzoną matematyką, j. angielskim, geografią lub biologią lub chemią, oraz zwiększoną liczbą godzin z wychowania fizycznego ( do 10 godz.)
Każdy uczeń będzie miał indywidualną ścieżkę edukacyjną z wybranymi przez siebie dwoma przedmiotami na poziomie rozszerzonym.
Gwarancja edukacyjna: : profesjonalne przygotowanie do studiów takich jak na profilu biologiczno-chemicznym, biomedycznymi oraz politechnicznym a także Akademiach Wychowania Fizycznego, Wyższej Szkole Morskiej, Wyższej Szkole Policyjnej, Wyższej Szkole Pożarnictwa, Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych oraz na takich kierunkach jak bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, a także na wydziałach wychowania fizycznego.
Atrakcyjność profilu:
- dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego (3+ 7 godz.dodatkowo),
- w ramach edukacji dla bezpieczeństwa realizowane będzie szkolenie strzeleckie,
- zajęcia na siłowni,
- zajęcia na basenie - nauka pływania lub jego doskonalenie,
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
- 10 - dniowe obozy sportowe.

( Kategorie: )

Zobacz koniecznie


I LO Biuletyn Informacji Publicznej

Gesamtschule Reichshof


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza
Banner Lion Film - Się nie boi

TV ŁAŃCUT

PROMAR

PNWM

Użytkownicy online

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 6 gości.

Subskrybuj

Subskrybuj zawartość