Oficjalna strona 1 Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie

XXIX Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Marszała - regulamin

Napisano: 21 Październik, 2013 - 08:15 przez dyrektor

Informujemy, że w roku szkolnym 2013/2014 odbędzie się XXIX Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Marszała, który jak zwykle będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, powiatowym i wojewódzkim.

Zapraszamy wszystkie szkoły średnie Podkarpacia do wzięcia udziału w tych matematycznych zmaganiach. Wszystkim życzymy sukcesów w matematycznej rywalizacji.

Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej
Eugeniusz Śmietana

W dziale dokumenty został zamieszczony regulamin i organizacja konkursu.

Zakończenie XXVIII KM im. Jana Marszała

Napisano: 30 Styczeń, 2013 - 16:11 przez Jan Witowski

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie XXVIII Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała, które odbędzie się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego (miejsce zawodów finałowych) 8 lutego 2013 r. o godz. 10.45.

Zobacz także:

Wyniki XXVIII Finału Konkursu Matematycznego im. Jana Marszała

Napisano: 6 Styczeń, 2013 - 15:07 przez Jan Witowski

Publikujemy wyniki XXVIII Finału Konkursu Matematycznego imienia profesora Jana Marszała:

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy następnych sukcesów - do zobaczenia na przyszłych edycjach Konkursu.

Finaliści XXVIII Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała

Napisano: 22 Listopad, 2012 - 10:51 przez Jan Witowski

Informujemy, że do finału zakwalifikowali się uczniowie, którzy na szczeblu powiatowym uzyskali co najmniej 8 punktów, albo skorzystali z punktów: 3-go i 4-go Regulaminu XXVIII Konkursu Matematycznego im. prof. J. Marszała.

Wszystkim uczniom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na etapie wojewódzkim. Poniżej publikujemy listy finalistów XXVIII Konkursu.

Listy finalistów

Szczególnie gratulujemy uczniom, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów. Są to: Ewa Stachów kl. I, Adrian Bednarz kl. II, Krzysztof Maziarz kl. II, Albert Dębiński, Jacek Koźmic, Rafał Masełek, Rafał Myśliwiec – uczniowie klasy III-ej.

Wyróżniamy także uczniów, którzy uzyskali 17 punktów. Są to: Mateusz Dombrowski, Miron Ficak i Paweł Rzońca.

Na szczególne wyróżnienie i gratulacje zasłużyli uczniowie: Karol Smolak, uczeń kl. III-ej Gimnazjum w Ropczycach, który na etapie powiatowym uzyskał 15 punktów oraz Rafał Darasz, uczeń kl. III-ej Gimnazjum w Lesku, który uzyskał 8 punktów.

Życzymy im dalszych sukcesów na etapie wojewódzkim.

Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej Konkursu
dr Eugeniusz Śmietana

XXVIII Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Marszała - regulamin

Napisano: 23 Wrzesień, 2012 - 23:59 przez Jan Witowski

Informujemy, że w roku szkolnym 2012/2013 odbędzie się XXVIII Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Marszała, który jak zwykle będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, powiatowym i wojewódzkim.

Zapraszamy wszystkie szkoły średnie Podkarpacia do wzięcia udziału w tych matematycznych zmaganiach. Wszystkim życzymy sukcesów w matematycznej rywalizacji.

Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej
Eugeniusz Śmietana

W dziale Dokumenty Konkursowe został udostępniony także regulamin i organizacja Konkursu.

Konkursy Matematyczne im. prof. Jana Marszała - podsumowanie na 105-lecie Szkoły

Napisano: 19 Wrzesień, 2012 - 16:10 przez Jan Witowski

Konkursy Matematyczne im. prof. Jana Marszała przebiegają pod hasłem "Matematyka - piękno i prostota" i są ewenementem w skali kraju, ponieważ nie ma takiego konkursu matematycznego organizowanego przez jedną szkołę, który miałby tyle kolejnych edycji. Ma zasięg wojewódzki i na wzór Ogólnopolskich Olimpiad Matematycznych przebiega w trzech etapach: szkolnym, powiatowym i wojewódzkim.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem wszystkich konkursów jest prof. Eugeniusz Śmietana – obecnie czynny emeryt, z którym od lat współpracuje obecny dyrektor szkoły mgr Robert Szura oraz matematycy I LO w Łańcucie: prof. Aldona Stolarska-Ferenc i prof. Dariusz Gwizdak.

Należy podkreślić, że do XVIII Konkursu współorganizatorem był także wspaniały matematyk i wychowawca tej szkoły, zmarły w 2005 roku, prof. Jan Chłanda. Jego uczniowie zdobywali laury w konkursach i olimpiadach matematycznych.

W roku bieżącym odbędzie się XXVIII kolejna edycja tego Konkursu.

Zapewnia on wszystkim uczniom uzdolnionym matematycznie twórcze rozwiązywanie zadań, a także daje motywacje do rozwoju swoich zainteresowań. Konkurs cieszy się olbrzymim zainteresowaniem w całym województwie podkarpackim, o czym świadczą następujące dane statystyczne: udział w zawodach 43-ch szkół ponadgimnazjalnych oraz udział w etapie powiatowym ponad 6500 uczniów w ostatnim 10-leciu. W ostatnim konkursie do finału zakwalifikowało się 173 uczniów, z czego 28-iu uczniów otrzymało nagrody, a 78-iu finalistów otrzymało dyplomy wyróżnienia.

Dzięki inicjatywie głównego organizatora konkursu laureaci otrzymywali indeksy na takie wyższe uczelnie jak: AGH w Krakowie, Politechnika Krakowska, Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dla laureatów konkursów WSIiZ w Rzeszowie wcześniej fundowała stypendia i zwolnienia z wpisowego na pierwszy rok studiów.

Finaliści konkursów to jednocześnie uczestnicy, a nawet laureaci Ogólnopolskich i Międzynarodowych Olimpiad Matematycznych.

Wojewódzkie Konkursy Matematyczne im. prof. Jana Marszała odbywają się pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, a wcześniej Polskiego Towarzystwa Matematycznego Oddział w Rzeszowie.

W tym okresie do drugiego etapu olimpiady matematycznej w Lublinie kwalifikowało się ponad 80 uczniów I LO w Łańcucie, z których 6-ciu było finalistami. Dwukrotnie zdobywali tytuł laureata olimpiady matematycznej.

Należy podkreślić, że organizator konkursów wydał dla uczniów uzdolnionych matematycznie trzy książki pt. „Zbiór zadań z zawodów matematycznych” oraz „500 matematycznych zadań i problemów”.

Laureaci co roku, otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe, a nauczyciele są honorowani dyplomami uznaniowymi wliczanymi jako osiągnięcie do awansu zawodowego. Dyplomy uznania otrzymują także Przewodniczący Powiatowych Komisji Konkursów oraz nauczyciele oceniających prace finalistów.
Wyniki oraz zdjęcia z konkursów są dostępne na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie.

W uroczystościach zakończenia Konkursów Matematycznych im. prof. Jana Marszała uczestniczą uczniowie i nauczyciele I LO w Łańcucie, finaliści konkursów, ich opiekunowie i rodzice, dyrektorzy szkół województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele władz lokalnych i oświatowych. Udział biorą także prorektorzy i pracownicy naukowi wyższych uczelni. W każdym zakończeniu konkursu uczestniczy córka prof. J. Marszała mgr inż. Elżbieta Halicka – fundatorka nagrody dla najlepszego laureata konkursu.

Uroczystości zakończenia konkursu prowadzą uczniowie I LO w Łańcucie pod kierownictwem polonistki tej szkoły, niezrównanej prof. Władysławy Kluz- Chłandy, scenarzystki wspaniałych programów artystycznych, przeplatanych wspomnieniami o patronie konkursu.

Wyniki zawodów matematycznych przekazuje zebranym organizator konkursu, a nad przebiegiem wręczania nagród i dyplomów czuwa prof. Aldona Stolarska-Ferenc.

Konkursy te, to niezwykłe imprezy matematyczne dająca młodym talentom województwa podkarpackiego szansę sprawdzania swojej matematycznej wiedzy i umiejętności w bezpośredniej rywalizacji z najlepszymi, a ich nauczycielom możliwość weryfikacji swojego warsztatu pracy.

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że te wyjątkowe zawody matematyczne, która są ewenementem w skali kraju powinny inspirować inne województwa i powinny być kontynuowane przez organizatora konkursu, czyli I LO w Łańcucie dla rozwoju wszystkich młodych talentów matematycznych województwa podkarpackiego.

Informacja dla Laureatów XXVII KM

Napisano: 30 Kwiecień, 2012 - 00:36 przez Jan Witowski

Laureaci XXVII KM!

Informuję, że Senat Politechniki Krakowskiej zatwierdził Uchwałę dla Laureatów XXVII KM, na mocy której Laureat otrzymuje dodatkowe 50 pkt na każdy kierunek Wydziału Mechanicznego. O innych postanowieniach i ułatwieniach w rekrutacji na pozostałe wydziały poinformuję po decyzji Rady Senatu.

Aktualizacja: Do 15 maja Rady Wydziałowe podejmą decyzję o przyznawaniu dodatkowych 50 pkt dla Laureatów tego konkursu. W przypadku wcześniejszej informacji, ukaże się ona na stronie internetowej I LO.

Wszyscy Laureaci klas III otrzymają zaświadczenia wydane przez Przewodniczącego XXVII Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała. Zaświadczenia będą do odebrania w I LO w Łańcucie.

Pilna aktualizacja: Proszę opiekunów uczniów klas trzecich nagrodzonych i wyróżnionych w XXVII K.M. im. prof. J. Marszała o przesłanie ich danych (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nazwa i adres szkoły) na skrzynkę konkursu, albo na adres: mathematicus@poczta.onet.pl. Dane te są niezbędne do wypisania zaświadczeń na Politechnikę Krakowską.

Eugeniusz Śmietana

Wyniki XXVII KM

Napisano: 6 Styczeń, 2012 - 23:59 przez Jan Witowski

XXVII Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Marszała zakończył się. Zgodnie z Regulaminem publikujemy wyniki - gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym, a uczniom klas pierwszych i drugich mówimy "do zobaczenia" na kolejnej, XXVIII edycji Konkursu Matematycznego. Dziękujemy za udział!

Organizatorzy Konkursu

Wyniki KM prof. Marszała dla gimnazjalistów

Napisano: 15 Grudzień, 2011 - 22:57 przez Jan Witowski

Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Marszała dla gimnazjalistów w tegorocznej edycji został oficjalnie zakończony. Pierwsze miejsce zdobyła Kukla Weronika z Gimnazjum w Rakszawie, osiągając wynik 30 punktów. Publikujemy także pełną listę wyników, a wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Zakończenie konkursu odbędzie się w czwartek, 5 stycznia 2011.

Zakwalifikowani do finału XXVII KM

Napisano: 18 Listopad, 2011 - 23:38 przez Jan Witowski

Ważna informacja dla uczestników XXVII Konkursu Matematycznego im. Jana Marszała - poniżej publikujemy listy zakwalifikowanych do Finału Konkursu tegorocznej edycji.

Uwagi:

  1. Przyjęto następujące kryteria kwalifikacyjne:

    a) Klasa I i III nie mniej niż 12 pkt,

    b) Klasa II nie mniej niż 11 pkt.

  2. Dane w tabelach są zgodne z nadesłanymi przez Przewodniczących Komisji Powiatowych
  3. Punktacje znajdują się do wglądu u Przewodniczących Komisji Powiatowych.
  4. Brakujące dane należy uzupełnić i przesłać na adres konkursu: konkurs@lo-lancut.pl

Organizatorzy konkursu

Zobacz koniecznie
I LO Biuletyn Informacji Publicznej

Gesamtschule Reichshof


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza
Banner Lion Film - Się nie boi

TV ŁAŃCUT

PROMAR

PNWM

Użytkownicy online

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 1 gość.

Subskrybuj

Subskrybuj zawartość