Oficjalna strona 1 Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie

Jakimi działaniami w naszej Szkole możemy się pochwalić na polu ekonomii i przedsiębiorczości w I semestrze?

Napisano: 7 Luty, 2017 - 19:46 przez Administrator

1.Druga edycja projektu „Przedsiębiorczość w praktyce II” zorganizowana przez Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku we współpracy z Oddziałem ZUS, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Oddziałem NBP, Izbą Skarbową w Rzeszowie, Uniwersytetem Rzeszowskim i Politechniką Rzeszowską. Projekt jest objęty patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Głównym jego celem jest kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych oraz integracja wiedzy ekonomicznej i umiejętności praktycznych przydatnych w prowadzeniu działalności, pracy i życiu codziennym każdego człowieka. Cel ten zostanie osiągnięty przez rozbudzenie zainteresowania prowadzeniem działalności podczas warsztatów tematycznych prowadzonych przez pracowników ZUS, Izby Skarbowej, WUP w Rzeszowie i Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
Projekt będzie przebiegał trzystopniowo.
W pierwszym etapie uczniowie uczestniczyć będą w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z instytucji partnerskich.
I zajęcia warsztatowe: NBP: Pozyskiwanie kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej
II zajęcia warsztatowe: WUP: Możliwości finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych
III zajęcia warsztatowe: WUP: Jak założyć firmę
IV zajęcia warsztatowe: ZUS+ IS: Rozliczenia z tytułu podatku dochodowego i VAT
W drugim etapie uczestnikami będzie 25 zespołów (po 3 osoby),które zdobędą najwyższą liczbę punktów w I etapie. Półfinał będzie polegał na rozwiązaniu testu przez każdego uczestnika. Wynikiem zespołu będzie suma punktów-członków zespołu szkolnego.
6 najlepszych zespołów kwalifikuje się do finału.
Finał będzie obejmował opracowanie biznesplanu przedsięwzięcia rozwiązującego istotny problem lokalny, test (wykonany indywidualnie przez każdego uczestnika, punkty zdobyte przez członków zespołu są sumowane) oraz prezentację biznesplanu.
W naszej szkole mamy 11 zespołów (po 3 osoby) które uczestniczą aktualnie w etapie pierwszym.

2.Ogólnopolski projekt: Biznesplan? To nie takie trudne!
Powyższy projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Do projektu przystąpiło 15 szkół z całej Polski znajdujących się w małych miejscowościach (do 50 000 mieszkańców) w tym nasze Liceum. Powyższy projekt zakłada udział w 18-godzinnych warsztatach z zakresu planowania działalności gospodarczej-opracowania biznesplanu metodą projektową. Założeniem jest praca z grupą 20 osób w wieku 15-21 lat. Każdy uczestnik projektu otrzyma podręcznik autorstwa Waldemara Kotowskiego „ Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes” oraz kalkulator, notatnik i długopis. Całość zamknie możliwość wzięcia udziału w konkursie na najlepszy biznesplan. Celem Konkursu jest zwiększenie efektywności przyswajania i praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy wśród uczniów biorących udział w projekcie, a w szczególności konstruowania biznesplanu oraz możliwości wspierania innowacji i kreatywności w biznesie. Udział w Konkursie ma na celu również skierowanie uwagi młodzieży na wykorzystanie lokalnego potencjału kulturowego i środowiska naturalnego przy planowaniu działalności firmy na obszarach wiejskich i w małych miastach.
W naszej szkole do projektu przystąpiło 20 uczniów z klas pierwszych, projekt rozpoczynamy w marcu.

3.Program Branżowe Symulacje Biznesowe, tworzone i rozpowszechniane przez firmę Revas (na dzień dzisiejszy jedyną w Polsce wytwarzającą taki produkt do szkół)
Miło mi zakomunikować, że na feriach zdobyłam tytuł Certyfikowanego Trenera tychże Branżowych Symulacji Biznesowych i mam prawo z kodem promocyjnym do korzystania z symulacji za darmo do końca bieżącego roku szkolnego.
Symulacje biznesowe do nauki zarządzania firmą dają uczniom możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych powiązanych z zawodem. Zakres decyzji jest bardzo szeroki : od wyboru usług, ustalania cen, zakupu urządzeń i materiałów do zatrudnienia pracowników i marketingu. Symulacje zwiększają motywację do nauki przez wprowadzenie rywalizacji między uczniami. Pozwalają one również na rozwój umiejętności pracy w grupie i podejmowania decyzji pod presją czasu. Symulacje umożliwiają uczniom testowanie pomysłów biznesowych, eksperymentowanie ze strategiami biznesowymi oraz doświadczenie konsekwencji swoich działań w wirtualnym środowisku biznesowym.
W związku z powyższym zapraszam całą społeczność szkolną (szczególnie klasy drugie i trzecie z którymi nie mam zajęć) do gier tym bardziej, że WSIZ planuje konkurs w miesiącu maju na bazie swoich symulacji (duża pula nagród)
Zapisy w Sali 48, ruszamy na początku marca.

4.Ogólnopolski Konkurs „Przedsiębiorczy na rynku finansowym”.
Konkurs został ogłoszony przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości na początku października 2016 r. Udział w nim wzięli uczniowie klas I i klasa II D, rozwiązując test na etapie szkolnym. Tym sposobem wyłoniłam najlepszych uczniów a właściwie uczennice z klasy II D (Andżelika Augustyn, Natalia Kłosowska i Izabella Niemiec).Wzięły one udział w etapie II, który polegał na rozwiązywaniu casów przez Internet (należało poprawnie rozwiązać jak najwięcej casów w jak najkrótszym czasie) Dziewczyny zrobiły to doskonale dostały się do III etapu ,zdobywając przy okazji nagrodę (kamerkę do nagrywania filmów) Etap IV będzie polegał właśnie na nakręceniu filmu na określony temat, który zostanie podany do wiadomości 27 lutego. Czekamy na ogłoszenie tematu, życząc dziewczynom jak najlepiej (awansu do finału).

5.Szkolna Internetowa Gra Giełdowa i kurs inwestowania na giełdzie
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to projekt edukacyjny poświęcony inwestowaniu, skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej. Zespoły uczestniczące w grze mają dostęp do giełdowych notowań on-line. Otrzymują też wirtualny kapitał w wysokości 20000 zł. , który mogą inwestować w akcje 35 spółek giełdowych, dokonywać transakcji krótkiej sprzedaży oraz zakładać lokaty bankowe. Celem gry jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu z inwestycji.
Kurs e-learningowy ma nowoczesną i atrakcyjną formę samouczka wzbogaconego o treści multimedialne, który w przystępny sposób przekazuje wiedzę z zakresu rynku kapitałowego. Ponadto pozwala on na dzielenie się wiedzą i dyskusje merytoryczne na forum internetowym i czacie. W ramach kursu uczestnicy mogą się również zapoznać z terminologią giełdowo-finansową w języku angielskim.
Gra podstawowa w SIGG toczyła się od 14.10.2016 r i zakończyła 15 .01.2017 r.
W naszej szkole zarejestrowanych zostało 49 klubów (po 2-3 uczniów w każdym) .W sumie w grze uczestniczyło 127 uczniów. Najlepszy Klub Ekonomia (Jankowska Paulina, Hubacz Urszula z kl. I D) uplasował się na 217 miejscu w Polsce i uzyskał stopę zwrotu 24% z wirtualnie zainwestowanej kwoty 20000 zł. w ciągu 3 miesięcy. Nieco niższe stopy zwrotu osiągnęły kluby „Janusze giełdy” „EmCyPoDy „czy „ANWIGAB”. Pozostałe kluby zanotowały niewielki wzrost, lub utraciły częściowo swoje wirtualne pieniądze. Pomimo tego, że zdobyliśmy odległe miejsca w rankingu (przypominam w ubiegłym roku byliśmy najlepsi na Podkarpaciu, a 2 lata temu najlepsi w Polsce )młodzież jest zadowolona, bo doświadczenie, które zdobyła pozostanie jej na długo i mam nadzieję zaprocentuje w dorosłym życiu.
8 uczniów ukończyło kurs e-learningowy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wzięło udział w testach po każdym module, przystąpiło do klasówki on-line i uzyskało 70% możliwych do zdobycia punktów i ostatecznie może poszczycić się Certyfikatem Inwestora Giełdowego.

6. Współpraca z Międzynarodową Organizacją Młodych Ekonomistów AIESEC
-realizacja projektu „Enter your future”

W dniach 9-13 stycznia 2107 r. po raz dziesiąty w ramach podpisanej przez naszą szkołę umowy z AIESEC , dwójka studentów z Meksyku i Indonezji przeprowadziła warsztaty w języku angielskim , dotyczące geografii, historii, kultury i zwyczajów swoich krajów . Uczniowie ocenili je bardzo wysoko. Zajęcia miały charakter luźny i niezobowiązujący, dlatego nikt nie czuł się skrępowany. Spotkania dały możliwość sprawdzenia w praktyce umiejętności uczniów z języka angielskiego oraz pogłębienia wiedzy z zakresu ekonomii. Znalazł się też czas na zabawy integracyjne, dzięki czemu udało się stworzyć miłą i przyjemną atmosferę.
Gości byli również zapraszani przez naszą młodzież do restauracji, pubów czy kawiarni.

7.Udział szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Zarządzanie firmą JA TITAN
Konkurs organizowany jest w Polsce po raz dwudziesty trzeci ,a oparty na grze symulacyjnej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Został on stworzony w celu zwiększenia motywacji uczniów do zdobywania oraz weryfikacji wiedzy biznesowej z różnych obszarów funkcjonowania firmy bez ponoszenia ryzyka, które towarzyszy decyzjom w rzeczywistości rynkowej. Ten swoisty kurs zarządzania, ćwiczy i rozwija wiedzę z zakresu: zarządzania strategicznego, myślenia analitycznego, analizy finansowej, podejmowania decyzji a także rozwija ogólną świadomość biznesową.
Ponadto uczniowie uczestniczący w grze podejmują kurs e-learningowy dotyczący strategii zarządzania firmą. Kurs ten wspomaga i rozszerza program "Ekonomia stosowana" do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.
Numer dopuszczenia MEN: DKOS-5002-50/03.
Program "Zarządzanie firmą" realizowany jest na bazie symulacji komputerowej JA TITAN.
W tym roku szkolnym konkurs rozpoczął się 10 grudnia. W pierwszym etapie wzięło udział 15 drużyn (po 3 osoby). Obecnie odbywa się 3-cia runda (od 30 stycznia do 14 lutego). Do tego etapu dotarło 5 drużyn ze szkoły. Co dalej? Zobaczymy.

8..Udział szkoły w Programie edukacyjnym „Moje finanse”
Program edukacyjny Moje finanse wykorzystuje nowatorskie metody pracy z uczniami, które mają na celu rozbudzić w nich aktywność poznawczą, wyposażyć w praktyczną wiedzę i kluczowe umiejętności z zakresu edukacji finansowej. A wszystko to na platformie internetowej na stronie Fundacji po udostępnieniu strony uczniom poprzez odpowiednie hasła.
Program Moje finanse składa się z sześciu modułów tematycznych: Świat finansów, Polubić banki, Moje inwestycje, Inwestycja w przyszłość, Bezpieczne finanse, Mój budżet. Treści programu są zgodne z podstawą programową przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości. Każdy z modułów wyposażony jest w komplet materiałów dydaktycznych umożliwiających nauczycielowi stosowanie nowatorskich metod pracy z uczniami. Poszczególne moduły zawierają propozycje zadań edukacyjnych o różnym poziomie trudności, a koncepcja programu daje nauczycielowi możliwość wdrożenia ich w szkole w różnorodny sposób.. Ostatecznego wyboru ćwiczeń do realizacji z uczniami dokonuje nauczyciel, mając na względzie ich potrzeby i zainteresowania oraz możliwości czasowe.
Materiały do programu Moje finanse umożliwiają nauczycielowi realizację treści programowych w interesujący i atrakcyjny dla młodzieży sposób. Pozwalają na stosowanie aktywnych metod nauczania w edukacji finansowej.
Program Moje finanse jest wyposażony w pakiet materiałów dydaktycznych uporządkowanych zgodnie z modułami tematycznymi programu. W każdym znajdują się: przepisy na zajęcia, scenariusze zadań edukacyjnych, prezentacje, filmy, testy do weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia wraz z kluczem odpowiedzi, dostęp do materiałów ucznia. Materiały ucznia składają się z testów uczących i Webquestów do programu.

9.Uczeń Hubert Młynek zakwalifikował się do II etapu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Gratulacje.

( Kategorie: )

Zobacz koniecznie


I LO Biuletyn Informacji Publicznej

Gesamtschule Reichshof


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza
Banner Lion Film - Się nie boi

TV ŁAŃCUT

PROMAR

PNWM

Użytkownicy online

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 18 gości.

Subskrybuj

Subskrybuj zawartość